سوالی دارید؟

چنانچه سوالی دارید می‌توانید از قسمت پایین پرسیده تا پاسخ آن را بیابید!

همه‌ی مقالات با برچسب آناتومی

درس یازدهم : آناتومی یک فرم وب

asp-net

شما می توانید صفحه ابتدایی وب را بدون نیاز به دانش HTML به سرعت سر هم کنید . برخی از انواع تغییرات را می توان هنگام کار مستقیم روی نشانه گذاری راحت تر اعمال کرد .کشف کنترل مورد نظر در نمای طراحی ، انتخاب آن و هر بار ویرایش یکی . . . ادامه‌ی مطلب