سوالی دارید؟

چنانچه سوالی دارید می‌توانید از قسمت پایین پرسیده تا پاسخ آن را بیابید!

همه‌ی مقالات با برچسب مفاهیم حافظه

درس پانزدهم : مفاهیم حافظه

lesson15-c sharp

اسامی متغیر ها همانند number1 ، number2 و sum مطابق با مکان های واقعی در حافظه کامپیوتر هستند . هر متغیری دارای یک نام ، نوع ، سایز و مقدار است .در برنامه درس قبلی زمانیکه عبارت اجرا شود ، عدد تایپ شدع توسط کاربر به مکانی از حافظه بنام . . . ادامه‌ی مطلب