سوالی دارید؟

چنانچه سوالی دارید می‌توانید از قسمت پایین پرسیده تا پاسخ آن را بیابید!

درس هفتم : استفاده از Comment

در این درس با نحوه ی استفاده از Comment آشنا خوهاید شد . در واقع Comment توضیحی است در رابطه با کد که ممکن است برای استفاده خود و دیگران آن را ایجاد نمایید . همچنین با استفاده از Comment می توانید قسمتی از کد را غیر فعال کنید . . . . ادامه‌ی مطلب

درس ششم : استفاده از Trace Statement

در درس قبلی با نحوه ی مشخص کردن نوع داده برای متغیر آشنا شدید ، در این درس با استفاده از Trace Statement به بررسی مقادیر متغیر می پردازیم . Trace Statement به صورت یک پیغام و از طریق پنجره OutPut نمایش داده می شود . ابتدا فایل Trace_Statement.fla را . . . ادامه‌ی مطلب

درس پنجم : آشنایی با متغیر در ActionScript 3

در این درس با مفهوم متغیر یا variable  آشنا خواهید شد . ابتدا فایل variable.swf را از انتهای آموزش دانلود کنید و سپس آن را اجرا نمایید . در واقع variable ظرفی است که اطلاعات را در خود ذخیره می کند . در سمت چپ تصویر یک variable با نام . . . ادامه‌ی مطلب

درس چهارم : آشنایی با قابلیت Code Snippets

در این درس با قابلیت های Code Snippets در فلش آشنا خواهید شد . با استفاده از این قابلیت می توانید کد های ActionScript را به راحتی به فایل مورد نظر اضافه کنید . به منظور دسترسی به بخش Code Snippets می توانید بر روی گزینه ی مورد نظر در . . . ادامه‌ی مطلب

درس سوم : آشنایی با قابلیت Code Hint

در این درس با نحوه ی استفاده از Code Hint آشنا خواهید شد . این قابلیت به عنوان راهنمای کد نویسی عمل نموده و یادگیری ActionScript  را نیز ساده تر می کند . کادر Code Hint در هنگام کد نویسی و با وارد نمودن کاراکتر های خاصی نمایش داده می . . . ادامه‌ی مطلب

درس دوم : کار با ToolBox در ActionScript 3.0

برای استفاده از تمام قابلیت های پنل Actions باید با قسمت های آن آشنا شوید یکی از این قسمت ها ToolBox  می باشد . برای باز نمودن ToolBox   می توانید بر روی دکمه Show/Hide ToolBox کلیک کنید  به این ترتیب این بخش در در سمت چپ پنل نمایش داده می . . . ادامه‌ی مطلب